Logo Santiago aan het Wad

Camino der Lage Landen 3 februari van start gegaan

Zaterdag 3 februari is de Camino der Lage Landen van start gegaan. Langs drie routes, als een estafette. Vanuit Eijsden (LB), Galder (NB) en Sluis (ZL). Er waren totaal ongeveer 100 deelnemers. In Galder waren twee deelnemers uit Sint-Jacobiparochie: Marty Slager en Janke Feenstra. Janke, wil meerdere etappes van de Camino der Lage Landen lopen, voordat ze vanuit Sint-Jacobiparochie op weg gaat naar het Spaanse Santiago.
Joost Bol – bestuurslid van het NL Genootschap van Sint Jacob en tot voor kort voorzitter hiervan – gaf het startsein in Galder. Hij noemde de plannen, die er zijn om vanuit Sint-Jacobiparochie door heel Nederland een bewijzerde pelgrimsroute naar het Zuiden te maken.
De Provinciaal Zeeuwse Courant heeft aandacht besteed aan de start van de Camino.
Het Fries Dagblad heeft in de weekendbijlage drie pagina’s besteed de Camino der Lage Landen, pelgrimeren en de projecten van Santiago aan het Wad.
Fries Dagblad 3-2 pag. 1.pdf
Fries Dagblad 3-2 pag. 2.pdf
Fries Dagblad 3-2 pag. 3.pdf

Friese estafettes van de Camino
De regio Fryslan van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob is druk bezig met de voorbereidingen van de estafettes van de Camino der Lage Landen in de provincie. Hier hebben ze natuurlijk vrijwilligers bij nodig. Wandelaars die een etappe mee willen lopen en een beetje als “leiding” willen fungeren, kunnen voor meer informatie of opgave contact opnemen met Liana Zuidema

Nieuwe plaatsnaamborden

Wethouder van cultuur Jan Dijkstra van de gemeente Waadhoeke en Hans de Jong, voorzitter van Santiago aan het Wad hebben 24 januari onder het plaatsnaambord van Sint-Jacobiparochie het bord ''SANTIAGO AAN HET WAD'' geplaatst.

Refugio in kerken van de Stichting Alde Fryske Tsjerken'

Er zijn nu zes kerken van de Stichting Alde Fryske Tsjerken (SAFT), die belangstelling hebben om in 2018 onderdak te bieden aan wandelaars en fietsers, die als pelgrim onderweg zijn: een refugio in de kerk.
Meer info: zie ook de rubriek "projecten''.
Kerken, die meer informatie willen of zich willen aanmelden voor het refugioproject, kunnen contact opnemen met Hans de Jong

Pelgrimeren voor de jeugd

Voor kinderen van veertien christelijke basisscholen in Noordwest Fryslân wordt lesmateriaal ontwikkeld en een voettocht georganiseerd van Zwarte Haan naar Sint-Jacobiparochie. Het project ‘Pelgrimeren voor de Jeugd ’. Het lesmateriaal wordt aan de kinderen uitgereikt voordat ze zelf gaan lopen. Ouders en ervaren pelgrims begeleiden de kinderen op hun tocht. Studenten van de PABO-opleiding Leraar Basisonderwijs van Stenden Hogeschool in Leeuwarden ontwikkelen het lesmateriaal.
Vrijwilligers van de Pelgrimshoeve in Vessem in Noord-Brabant nodigen reeds sinds 2007 de kinderen van de basisscholen uit om een pelgrimstocht te houden van hun school naar Vessem.
Meer informatie op de site van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob
Voor een verslag van de bijeenkomst met de studenten van Stenden:blogspot van Wiep Koehoorn
Scholen, die meer informatie over het project willen, kunnen contact opnemen met Bas Brouwer

Sterrenkijkhuisje ''Starbarn'' op Zwarte Haan

Het ‘Programma naar een Rijke Waddenzee’ maakte het mogelijk om drie jonge ontwerpers een schetsontwerp te laten maken voor een pilot Starbarn bij Zwarte Haan; zij hebben hun plannen in 2017 gepresenteerd. Het winnende ontwerp is van Murk Wymenga en Sweder Spanjer.
Recreatieterrein op Zwarte Haan
Het recreatieterrein is bestemd voor het beleven van rust, stilte en duisternis. Door betere regulering van het parkeren, de aanleg van camperplaatsen, Starbarn temidden van een aan te leggen nachttuin is de plek straks een bijzondere plaats voor wandelaars, fietsers en pelgrims op het Jabikspaad en het Claercamppad.
Partners
Er wordt bij de realisatie van deze blijvende locatie onder meer samengewerkt met gemeente en provincie, Sense of Place, Landschapsbeheer Friesland, Planetarium Eise Eysinga Franeker, de Volkssterrenwacht Burgum, Plaatselijk Belang en Santiago aan het Wad. Landschapsbeheer Friesland heeft het voortouw bij de aanleg van de nachttuin. Stichting Keunstwurk coördineert het project.
Subsidie
Het Waddenfonds heeft subsidie voor het project toegekend. De voorbereidingen voor de uitvoering zijn van start gegaan.

Refugio's, oproep om in 2018 logeeradres voor pelgrims te zijn

Santiago aan het Wad wil graag meer overnachtingsadressen voor pelgrims in Fryslân.
Aan de pelgrimsroutes naar Spanje liggen eenvoudige overnachtingsplaatsen, waar pelgrims – wandelaars en fietsers - op vertoon van hun pelgrimspas overnachten. Dat zijn gastadressen of refugio’s. In Nederland een redelijk onbekend begrip. In ons land maakt men meestal gebruik van B&B’s en adressen van ‘’Vrienden op de Fiets’’.
Santiago aan het Wad wil graag meer refugio’s langs of in de buurt van pelgrimsroutes (zie de routekaartjes van het jabikspaad.jpg en het Claercamppad.jpg) en roept mensen op om in 2018 hiermee ervaring op te doen. Mensen die wat verder van de routes af wonen, kunnen pelgrims ook van de route oppikken en de volgende dag terugbrengen.
Geschiedenis:
Pelgrimeren doe je niet zomaar. Velen gaan om persoonlijke reden op weg.
Ook de overnachtingsplekken zijn bijzonder: refugio’s. Letterlijk betekent het: toevluchtsoord, vluchtheuvel. Pelgrims kunnen er terecht tegen een geringe vergoeding of een ‘’donativo’’, een vrijwillige bijdrage. Refugio’s zijn er al meer dan 1000 jaar en maken tot op de dag van vandaag onderdeel uit van kloostergemeenschappen, kerken, pastorieën en onderkomens van gemeenten. En dan zijn er refugio’s van particulieren. Eigenaren zijn dikwijls zelf pelgrim geweest en willen graag ervaringen en bijzondere verhalen uit hun omgeving delen met hun gasten. Zo vervullen refugio’s een rol in het delen van persoonlijke ervaringen en mooie verhalen. En delen geeft verbinding.
Wat is er al
Het Nederlands Genootschap van Sint Jacob heeft voor leden een lijst van refugio's in Nederland
Het Jabikspaad heeft op haar site een lijst van overnachtingsadressen.
Refugio, voorwaarden en eisen
Refugio’s zijn toegankelijk op vertoon van een pelgrimspas, verkrijgbaar voor leden van het NGSJ. Ook de stempelkaarten van de ''Camino der Lage Landen'' en het Jabikspaad geven toegang tot de refugio's. Buitenlanders, die lid zijn van zusterorganisaties van het NGSJ en in het bezit van een pelgrimspas, kunnen eveneens van refugio’s gebruik maken.
Aanbevelingen
  1. Een particuliere refugio in Nederland biedt meestal onderdak aan twee pelgrims.
  2. Tevoren kan men telefonisch overleggen over de beschikbaarheid.
  3. Bij voorkeur van maart tot en met september toegankelijk.
  4. Aankomst na 17.00 uur; vertrek vóór 10 uur.
  5. Ontbijt inbegrepen, eventueel warme maaltijd; of anders is er wellicht in de buurt van de refugio een horecagelegenheid.
  6. Pelgrims zijn dikwijls zelfvoorzienend en nemen een slaapzak/beddengoed mee.
  7. Kosten ca. € 20,-. p.p.p.n. (incl. ontbijt) Desgewenst is het onderdak gratis en vraagt men een ‘’donativo’’.
Oproep: Santiago aan het Wad vraagt particulieren of zij belangstelling hebben om in 2018 ervaring op te doen met een refugio. Belangstellenden kunnen contact opnemen met: Hans de Jong

Pelgrimsfilm, opnames van start

Cineast Anton Stoelwinder uit Gorredijk heeft in het najaar van 2017 de eerste opnames gemaakt voor een film over pelgrimeren en het Friese landschap. De korte film (15 minuten) gaat op zoek naar de motieven waarom mensen als pelgrim op pad gaan. En naar de persoonlijke ervaringen waarmee ze thuiskomen. De film brengt bijzondere landschappen van Fryslân in beeld: zandruggen en rivierdalen van Tjonger en Linde, veenpolders en weidelandschappen in het lage midden, de zeekleipolders in de vroegere Middelzee en langs de Waddenzee en de terpen met vroegmiddeleeuwse kerkjes.
In de film ook aandacht voor de wereld over de Waddendijk, het buitendijkse zilte gebied en de Waddenzee.
Het pelgrimsinformatiecentrum in Sint-Jacobiparochie, de provinciale vereniging voor natuurbescherming 't Fryske Gea en Landschapsbeheer Fryslân zijn als adviseurs bij de film ingeschakeld.