Logo Santiago aan het Wad

I''ll push you

Twee rolstoelers en drie lopers maakten afgelopen voorjaar een mini-pelgrimage in Fryslân. Het werd een tocht vol vriendschap, maar ook vol uitdagingen en bijgestelde verwachtingen.

Wiep koehoorn heeft er een blogspot over geschreven.
Het idee voor deze mini-pelgrimage is gebaseerd op het boek: I''ll push you''. Inmiddels in het Nederlands uitgegeven en er is gelijknamige film op Dvd verschenen. Justin en Patrick groeien samen op in Idaho, Amerika. Justin zit door een ziekte in een rolstol en wil de Camino de Santiago afleggen. De reactie van Patrick op dit idee: 'I'll push you'.
Foto: Duncan Wijting.

Friese openlucht zangtheater ‘Dodo fan Haska’.

Aan het Jabikspaad ligt de Kapelle van Haskerdijken; de DODO kapel. Het godshuis zal in september 2018 het toneel zijn voor het Friese openlucht zangtheater ‘Dodo fan Haska’.
Het stuk brengt ons terug naar de 13e eeuw, toen de hoofdpersoon zich vestigde in de Haskerlanden. Dodo was een geestelijke, een man met een missie. Hij stond bekend om zijn grote pastorale gaven. Hij hielp mee om het land te bewerken en bij de aanleg van dijken. Dodo was ook gewoon een mens, meer dan hem lief was. Om tegen zijn aanvechtingen te strijden zocht hij zijn heil in ascese. Uitgerekend in het huis van God krijgt hij bezoek van de Duivel…
Info: DODO theater flyer.pdf

Refugio's in dertien Friese kerken

Gedeputeerde Michiel Schrier van de provincie Fryslan heeft 26 april de eerste paal met het refugio-icoon bij de kerk in Swichum in de grond geslagen. Met deze handeling is het project ''Refugio in Friese kerken'' officieel van start gegaan. 13 kerken doen mee.
Tien kerken van de Stichting Alde Fryske Tsjerken (SAFT) bieden in 2018 onderdak aan wandelaars en fietsers, die als pelgrim onderweg zijn. SAFT heeft er zelfs een Friese naam voor: ''tsjemping'', een samentrekking van tsjerke (kerk) en camping.
De kerken van SAFT zijn in Zurich, Peins, Blessum, Boksum, Jorwert, Britsum, Swichum, Foudgum, Sibrandahus en Terband. De eerste gasten hebben zich gemeld in het kerkje van Swichum. Het kerkje in Hiaure, is een aparte stichting is en doet ook mee. Bijzonder is dat de kerkenraden van de PKN Nicolaaskerk in Nijland en de PKN Piterkerk in Lippenhuizen besloten hebben mee te doen. Bijzonder; want het zijn ''levende'' gemeenten. De contactgegevens van de kerk in Lippenhuizen worden medio mei bekend. Zie het artikel in het kerkblad van de Protestantse Kerk van Nijland: Nijland RB 5-2018.pdf
Pelgrims in het bezit van een pelgrimspas van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob, een stempelkaart van het Jabikspaad of de Camino der Lage Landen kunnen er gebruik van maken. Donateurs van SAFT ook.
De kerken van Nijland, Jorwert, Boksum en Blessum liggen aan het Sint-Odulphuspad. Wandelaars van dit pad kunnen er overnachten op vertoon van hun stempelkaart.
De kerken hebben maximaal vier veldbedden en gasten moeten zelf een slaapzak meenemen.
Een van de ''huisregels'' is dat je 24 uur tevoren telefonisch de beschikbaarheid nagaat. Gasten zijn welkom tussen 17.00 en 10.000 uur.
Meer informatie staat in de flyer: refugio in friese kerken.pdf
Tot oktober kun je terecht in de refugio's.
Bijna alle kerkjes met een refugio liggen aan, of in de buurt van het Jabikspaad of aan het nieuwe Claercamppad, dat medio 2018 klaar is. Aan het nieuwe Friese Elfstedenpad en het Odulphuspad liggen meerdere kerkjes. Een refugio in de kerk kan ook als uitvalsbasis dienen om de bijzondere omgeving van kerkjes, de terpen en kerkpaden in Fryslan te verkennen.
De adres- en contactgegevens van de 13 deelnemende kerken: REFUGIO IN FRIESE KERKEN ADRESGEGEVENS 15-5-2018.pdf
Kerken, die meer informatie willen over het refugioproject of zich willen aanmelden, kunnen contact opnemen met Hans de Jong

''Refugio Ultreia Feinsum'' van start

Zaterdag 17 maart heeft ds. Jaap Overeem de ''Refugio Ultreia Feinsum'' officieel geopend.
Wiep en Durkje Koehoorn, zelf ervaren pelgrims, wonen sinds vorig jaar in Feinsum; aan de oost route van het Jabikspaad. In hun nieuwbouwwoning is plaats voor drie pelgrims. Er kan een ontbijt aangeboden worden en eventueel een warme maaltijd. Pelgrims betalen een donativo, een vrije gift.
Al snel kwam de eerste reservering voor overnachting, ontbijt en lunchpakket binnen van drie dames uit Limburg en Duitsland, die het pelgrimspad van Zwolle tot aan Sint-Jacobiparochie liepen.
Info: ''Refugio Ultreia Feinsum''

Overnachtingsplaatsen in Sint-Jacobiparochie gezocht

De Camino der Lage Landen is 3 februari van start gegaan. De deelnemers komen in de Groate Kerk te Sint-Jacobiparochie aan op 25 juli. Die middag is er een Jacobsfestival.
We verwachten dat pelgrims dan een overnachtingsplek nodig hebben in en in de omgeving van Sint-Jacobiparochie en roepen mensen op om op 25 juli een slaapplek beschikbaar te stellen.
E-mail naar: Hans de Jong.

Glazen voorportaal in de Groate Kerk

Het glazen portaal in de Groate Kerk is klaar. Een verbouwing maakt dat de monumentale kerkdeuren geopend kunnen worden. Dan wordt een ''etalage'' zichtbaar en zijn attributen te zien, die met pelgrimeren te maken hebben. Daarmee wordt de aantrekkingskracht verhoogd van de kerk als bezoekerscentrum voor Santiago-pelgrimage in Noord-Nederland. In de kerk is boven het orgel een pelgrimsinformatiecentrum van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob gevestigd, een van de drie centra in Nederland. Het is het hele jaar elke 2e en 4e zaterdag van de maand geopend. Voor alle vragen over pelgrimeren, routes en ervaringen kun je er terecht. Ervaren pelgrims staan je te woord.

Camino der Lage Landen 3 februari van start gegaan

Zaterdag 3 februari is de Camino der Lage Landen van start gegaan. Langs drie routes, als een estafette. Vanuit Eijsden (LB), Galder (NB) en Sluis (ZL). Er waren totaal ongeveer 100 deelnemers. In Galder waren twee deelnemers uit Sint-Jacobiparochie: Marty Slager en Janke Feenstra. Janke, wil meerdere etappes van de Camino der Lage Landen lopen, voordat ze vanuit Sint-Jacobiparochie op weg gaat naar het Spaanse Santiago.
Joost Bol – bestuurslid van het NL Genootschap van Sint Jacob en tot voor kort voorzitter hiervan – gaf het startsein in Galder. Hij noemde de plannen, die er zijn om vanuit Sint-Jacobiparochie door heel Nederland een bewijzerde pelgrimsroute naar het Zuiden te maken.
Tot begin juli, toen de Camino in de noordelijke provincies gevorderd was, hebben ongeveer 1600 mensen deelgenomen. Een deelneemsters van de Westroute heeft de meeste etappes afgelegd !!! Voor de vier fietsetappes, die in juli van start gaan, waren zijn half juni 135 aangemelde deelnemers. Waaronder zes Belgen, een Engelsman en een Duitser.
De Provinciaal Zeeuwse Courant heeft aandacht besteed aan de start van de Camino.
Het Fries Dagblad heeft in de weekendbijlage drie pagina’s besteed de Camino der Lage Landen, pelgrimeren en de projecten van Santiago aan het Wad.
Fries Dagblad 3-2 pag. 1.pdf
Fries Dagblad 3-2 pag. 2.pdf
Fries Dagblad 3-2 pag. 3.pdf

Friese estafettes van de Camino
De regio Fryslan van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob is druk bezig met de voorbereidingen van de estafettes van de Camino der Lage Landen in de provincie. Hier hebben ze natuurlijk vrijwilligers bij nodig. Wandelaars die een etappe mee willen lopen en een beetje als “leiding” willen fungeren, kunnen voor meer informatie of opgave contact opnemen met Liana Zuidema

Nieuwe plaatsnaamborden

Wethouder van cultuur Jan Dijkstra van de gemeente Waadhoeke en Hans de Jong, voorzitter van Santiago aan het Wad hebben 24 januari onder het plaatsnaambord van Sint-Jacobiparochie het bord ''SANTIAGO AAN HET WAD'' geplaatst.
Zwarte Haan aan de voet van de Waddenzeedijk heet in 2018 ''Finisterre aan het Wad''

Pelgrimeren voor de jeugd

Voor kinderen van veertien christelijke basisscholen in Noordwest Fryslân is lesmateriaal ontwikkeld en worden mini-pelgrimstochten te voet georganiseerd naar Sint-Jacobiparochie: het project ‘Pelgrimeren voor de Jeugd ’. Het lesmateriaal wordt aan de kinderen uitgereikt voordat ze zelf gaan lopen. Ervaren pelgrims begeleiden de kinderen op hun tocht. In april zijn kinderen van scholen uit Tzum, Harlingen en Sint-Annaparochie op pad gegaan; een steentje met een persoonlijke boodschap wordt bij ''Cruz de Ferro'' in Sint-Jacobiparochie achtergelaten. Een kaarsje wordt opgestoken door alle deelnemertjes. Ze overhandigen hun kaarsje aan een medeleerling met het uitspreken van een wens. Meer scholen gaan binnenkort op pad
Vrijwilligers van de Pelgrimshoeve in Vessem in Noord-Brabant nodigen reeds sinds 2007 de kinderen van de basisscholen uit om een pelgrimstocht te houden van hun school naar Vessem.
Meer informatie op de site van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob
Studenten van de PABO-opleiding Leraar Basisonderwijs van Stenden Hogeschool in Leeuwarden ontwikkelen lesmateriaal. Voor een verslag van de bijeenkomst met de studenten van Stenden:blogspot van Wiep Koehoorn
Scholen, die meer informatie over het project willen, kunnen contact opnemen met Bas Brouwer

Sterrenkijkhuisje ''Starbarn'' op Zwarte Haan

Het ‘Programma naar een Rijke Waddenzee’ maakte het mogelijk om drie jonge ontwerpers een schetsontwerp te laten maken voor een pilot Starbarn bij Zwarte Haan; zij hebben hun plannen in 2017 gepresenteerd. Het winnende ontwerp is van Murk Wymenga en Sweder Spanjer.
Recreatieterrein op Zwarte Haan
Het recreatieterrein is bestemd voor het beleven van rust, stilte en duisternis. Door betere regulering van het parkeren, de aanleg van camperplaatsen, Starbarn temidden van een aan te leggen nachttuin is de plek straks een bijzondere plaats voor wandelaars, fietsers en pelgrims op het Jabikspaad en het Claercamppad.
Partners
Er wordt bij de realisatie van deze blijvende locatie onder meer samengewerkt met gemeente en provincie, Sense of Place, Landschapsbeheer Friesland, Planetarium Eise Eysinga Franeker, de Volkssterrenwacht Burgum, Plaatselijk Belang en Santiago aan het Wad. Landschapsbeheer Friesland heeft het voortouw bij de aanleg van de nachttuin. Stichting Keunstwurk coördineert het project.
Subsidie
Het Waddenfonds heeft subsidie voor het project toegekend. De voorbereidingen voor de uitvoering - gepland in 2019 - zijn van start gegaan.