Logo Santiago aan het Wad

Zwarte Haan: Finisterre aan het Wad

Zwarte Haan aan de voet van de Waddenzeedijk heet nu ''Finisterre aan het Wad''

''Refugio Ultreia Feinsum'' van start

Zaterdag 17 maart heeft ds. Jaap Overeem de ''Refugio Ultreia Feinsum'' officieel geopend.
Wiep en Durkje Koehoorn, zelf ervaren pelgrims, wonen sinds vorig jaar in Feinsum; aan de oost route van het Jabikspaad. In hun nieuwbouwwoning is plaats voor drie pelgrims. Er kan een ontbijt aangeboden worden en eventueel een warme maaltijd. Pelgrims betalen een donativo, een vrije gift.

Overnachtingsplaatsen in Sint-Jacobiparochie gezocht

De Camino der Lage Landen is 3 februari van start gegaan. De deelnemers komen in de Groate Kerk te Sint-Jacobiparochie aan op 25 juli. Die middag is er een Jacobsfestival.
We verwachten dat rond 25 juli pelgrims een overnachtingsplek nodig hebben in en in de omgeving van Sint-Jacobiparochie en roepen mensen op een slaapplek beschikbaar te stellen.
Begin mei kunt U zich aanmelden op deze site, waarop een lijst van aangemelde tijdelijke overnachtingsadressen komt te staan. Voor vragen en meer informatie, kunt u nu al contact opnemen met Douwe Wijbenga uit Sint-Jacobiparochie: 0518-491057

Glazen voorportaal in de Groate Kerk

Het glazen portaal in de Groate Kerk is klaar. Een verbouwing maakt dat de monumentale kerkdeuren geopend kunnen worden. Dan wordt een ''etalage'' zichtbaar en zijn attributen te zien, die met pelgrimeren te maken hebben. Daarmee wordt de aantrekkingskracht verhoogd van de kerk als bezoekerscentrum voor Santiago-pelgrimage in Noord-Nederland. In de kerk is boven het orgel een pelgrimsinformatiecentrum van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob gevestigd, een van de drie centra in Nederland. Het is het hele jaar elke 2e en 4e zaterdag van de maand geopend. Voor alle vragen over pelgrimeren, routes en ervaringen kun je er terecht. Ervaren pelgrims staan je te woord.

Camino der Lage Landen 3 februari van start gegaan

Zaterdag 3 februari is de Camino der Lage Landen van start gegaan. Langs drie routes, als een estafette. Vanuit Eijsden (LB), Galder (NB) en Sluis (ZL). Er waren totaal ongeveer 100 deelnemers. In Galder waren twee deelnemers uit Sint-Jacobiparochie: Marty Slager en Janke Feenstra. Janke, wil meerdere etappes van de Camino der Lage Landen lopen, voordat ze vanuit Sint-Jacobiparochie op weg gaat naar het Spaanse Santiago.
Joost Bol – bestuurslid van het NL Genootschap van Sint Jacob en tot voor kort voorzitter hiervan – gaf het startsein in Galder. Hij noemde de plannen, die er zijn om vanuit Sint-Jacobiparochie door heel Nederland een bewijzerde pelgrimsroute naar het Zuiden te maken.
De Provinciaal Zeeuwse Courant heeft aandacht besteed aan de start van de Camino.
Het Fries Dagblad heeft in de weekendbijlage drie pagina’s besteed de Camino der Lage Landen, pelgrimeren en de projecten van Santiago aan het Wad.
Fries Dagblad 3-2 pag. 1.pdf
Fries Dagblad 3-2 pag. 2.pdf
Fries Dagblad 3-2 pag. 3.pdf

Friese estafettes van de Camino
De regio Fryslan van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob is druk bezig met de voorbereidingen van de estafettes van de Camino der Lage Landen in de provincie. Hier hebben ze natuurlijk vrijwilligers bij nodig. Wandelaars die een etappe mee willen lopen en een beetje als “leiding” willen fungeren, kunnen voor meer informatie of opgave contact opnemen met Liana Zuidema

Nieuwe plaatsnaamborden

Wethouder van cultuur Jan Dijkstra van de gemeente Waadhoeke en Hans de Jong, voorzitter van Santiago aan het Wad hebben 24 januari onder het plaatsnaambord van Sint-Jacobiparochie het bord ''SANTIAGO AAN HET WAD'' geplaatst.

Refugio's in elf Friese kerken; 26 april van start

Tien kerken van de Stichting Alde Fryske Tsjerken (SAFT) bieden in 2018 onderdak aan wandelaars en fietsers, die als pelgrim onderweg zijn: een refugio in de kerk. SAFT heeft er zelfs een Friese naam voor: ''tsjemping'', een samentrekking van tsjerke (kerk) en camping.
Het zijn de SAFT kerken in Zurich, Peins, Blessum, Boksum, Jorwert, Britsum, Swichum, Foudgum, Sibrandahus en Terband. Het kerkje in Hiaure, dat niet van SAFT is en een aparte stichting is, doet ook mee.
Pelgrims in het bezit van een pelgrimspas van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob, een stempelkaart van het Jabikspaad of de Camino der Lage Landen kunnen er gebruik van maken. Donateurs van SAFT ook.
De kerken hebben maximaal vier veldbedden en gasten moeten zelf een slaapzak meenemen. Een van de ''spelregels'' is dat je 24 uur tevoren telefonisch de beschikbaarheid moet nagaan. Gasten zijn welkom tussen 17.00 en 10.000 uur.
Meer informatie staat in de flyer: Refugio's in Friese kerken.pdf
De refugio's gaan 26 april van start. Tot oktober kun je er terecht.
Bijna alle kerkjes met een refugio liggen aan, of in de buurt van het Jabikspaad of aan het nieuwe Claercamppad, dat medio 2018 klaar is. Een refugio in de kerk kan ook als uitvalsbasis dienen om de bijzondere omgeving van kerkjes, de terpen en kerkpaden in Fryslan te verkennen.
Op deze site plaatsen we na 26 april een lijst van de 11 kerkjes en hun contactpersonen.
Kerken, die meer informatie willen over het refugioproject of zich willen aanmelden, kunnen contact opnemen met Hans de Jong

Pelgrimeren voor de jeugd

Voor kinderen van veertien christelijke basisscholen in Noordwest Fryslân wordt lesmateriaal ontwikkeld en een voettocht georganiseerd van Zwarte Haan naar Sint-Jacobiparochie. Het project ‘Pelgrimeren voor de Jeugd ’. Het lesmateriaal wordt aan de kinderen uitgereikt voordat ze zelf gaan lopen. Ouders en ervaren pelgrims begeleiden de kinderen op hun tocht. Studenten van de PABO-opleiding Leraar Basisonderwijs van Stenden Hogeschool in Leeuwarden ontwikkelen het lesmateriaal.
Vrijwilligers van de Pelgrimshoeve in Vessem in Noord-Brabant nodigen reeds sinds 2007 de kinderen van de basisscholen uit om een pelgrimstocht te houden van hun school naar Vessem.
Meer informatie op de site van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob
Voor een verslag van de bijeenkomst met de studenten van Stenden:blogspot van Wiep Koehoorn
Scholen, die meer informatie over het project willen, kunnen contact opnemen met Bas Brouwer

Sterrenkijkhuisje ''Starbarn'' op Zwarte Haan

Het ‘Programma naar een Rijke Waddenzee’ maakte het mogelijk om drie jonge ontwerpers een schetsontwerp te laten maken voor een pilot Starbarn bij Zwarte Haan; zij hebben hun plannen in 2017 gepresenteerd. Het winnende ontwerp is van Murk Wymenga en Sweder Spanjer.
Recreatieterrein op Zwarte Haan
Het recreatieterrein is bestemd voor het beleven van rust, stilte en duisternis. Door betere regulering van het parkeren, de aanleg van camperplaatsen, Starbarn temidden van een aan te leggen nachttuin is de plek straks een bijzondere plaats voor wandelaars, fietsers en pelgrims op het Jabikspaad en het Claercamppad.
Partners
Er wordt bij de realisatie van deze blijvende locatie onder meer samengewerkt met gemeente en provincie, Sense of Place, Landschapsbeheer Friesland, Planetarium Eise Eysinga Franeker, de Volkssterrenwacht Burgum, Plaatselijk Belang en Santiago aan het Wad. Landschapsbeheer Friesland heeft het voortouw bij de aanleg van de nachttuin. Stichting Keunstwurk coördineert het project.
Subsidie
Het Waddenfonds heeft subsidie voor het project toegekend. De voorbereidingen voor de uitvoering zijn van start gegaan.

Refugio's, oproep om in 2018 logeeradres voor pelgrims te zijn

Santiago aan het Wad wil graag meer overnachtingsadressen voor pelgrims in Fryslân.
Aan de pelgrimsroutes naar Spanje liggen eenvoudige overnachtingsplaatsen, waar pelgrims – wandelaars en fietsers - op vertoon van hun pelgrimspas overnachten. Dat zijn gastadressen of refugio’s. In Nederland een redelijk onbekend begrip. Santiago aan het Wad wil graag meer refugio’s langs of in de buurt van pelgrimsroutes (zie de routekaartjes van het jabikspaad.jpg en het Claercamppad.jpg) en roept mensen op om in 2018 hiermee ervaring op te doen. Mensen die wat verder van de routes af wonen, kunnen pelgrims ook van de route oppikken en de volgende dag terugbrengen.
Wat is er al
Het Nederlands Genootschap van Sint Jacob (NGSJ) heeft voor leden een lijst van refugio's in Nederland
Het Jabikspaad heeft op haar site een lijst van overnachtingsadressen.
Wie kan er gebruik van maken
Refugio’s zijn toegankelijk op vertoon van een NGSJ pelgrimspas, stempelkaarten van de ''Camino der Lage Landen'' en het Jabikspaad. Buitenlanders, lid van zusterorganisaties van het NGSJ kunnen ook van refugio’s gebruik maken.
Aanbevelingen
  1. Een particuliere refugio in Nederland biedt meestal onderdak aan twee pelgrims.
  2. Tevoren telefonisch overleggen over de beschikbaarheid.
  3. Bij voorkeur van maart tot en met september toegankelijk.
  4. Aankomst na 17.00 uur; vertrek vóór 10 uur.
  5. Ontbijt inbegrepen, eventueel warme maaltijd.
  6. Pelgrims zijn zelfvoorzienend en nemen een meestal een slaapzak mee.
  7. Kosten ca. € 20,-. p.p.p.n. (incl. ontbijt)
Belangstellenden die in 2018 ervaring willen opdoen met een refugio kunnen contact opnemen met: Mieke Bijker