Logo Santiago aan het Wad

Claercamppad, informatiebord geplaatst

Eind juli is in Sibrandahus, vlak bij het museum Klooster Klaarcamp een informatiebord geplaatst. De nieuwe route is ontwikkeld door vrijwilligers, Stichting Santiago aan het Wad en routeontwikkelaar AbelLife. Het pad loopt van Zoutkamp - via Dokkum - naar Sint-Jacobiparochie en is gebaseerd op historische kloosterverhalen. Het pad loopt langs de Bonifatiuskapel in Dokkum en een aantal kerkjes van de Stichting Alde Fryske Tsjerken, zoals de kerk op de terp Hegebeintum. Vanuit Dokkum zijn drie dagroutes ontwikkeld. Onderweg kunnen pelgrims overnachten in een viertal kerkjes aan de routes.

Informatie over de route is te vinden op de site van:
1. Museum Klooster Claercamp
2. Inspirerend Noord Oost Friesland

Film ''Pelgrimeren in Friesland'' 25 juli in premiere gegaan

In opdracht van de Santiago aan het Wad heeft de Friese cineast Anton Stoelwinder een film gemaakt over pelgrimeren en de grote verscheidenheid van het Friese landschap. Een jaar lang heeft Anton er aan gewerkt en hij is naar het Spaanse Santiago de Compostela en Finistere afgereisd. De beelden, die hij daar aan de Atlantische kust heeft gemaakt, gaan vloeiend over in de beelden aan de Waddenkust, vroegere ''Friese Zee''. Er was geen script, soms ter plaatse een ingeving wat het beste paste. Kortom; de weg ontstond gedurende het filmen. Een creatief proces met alleen beelden en enkele teksten, die iets toelichten, aanzetten tot bezinning, nadenken en verdieping. Voor sommigen misschien wel een eerste gedachte om zelf ook op pad te gaan. Niet alleen naar Spanje, maar ook op pad langs de vier Friese pelgrimswegen, zoals het 20 jaar oude Jabikspaad en de drie paden die in 2018 zijn ontwikkeld: het Claercamppad - ook een Santiago aan het Wad project - het St. Odulphuspad en het Bonnifatius Kloosterpad.
De film laat zich in een paar trefwoorden karakteriseren: impressie, poëtisch, beleving en bezinning, landschap. De muziek is belangrijk, maar juist ook de momenten van stilte.
De film is buitengewoon positief ontvangen met voor cineast een persoonlijk compliment van een van de aanwezigen, die vaststelde dat het maken van de film voor Anton een pelgrimstocht op zich moet zijn geweest.
De film is te zien in het pelgrimsinformatiecentrum in de Groate Kerk te Sint-Jacobiparochie. Dat is elke 2e en 4e zaterdag van de maand, gedurende het hele jaar geopend.
De film staat op YouTube. En is inmiddels - oktober 2018 - 2200 keer bekeken.
Santiago aan het Wad wil in dit najaar de film onder de aandacht van een breder publiek brengen.

Christoffelpad, tweedaagse tocht langs Genemuiden, Hasselt, Zwartsluis en Vollenhove

Wandel onder bescherming van Christoffel door een eeuwenoud landschap. Een tweedaagse tocht - 40 km - met mystieke plekken, religieuze symbolen, oer-Hollandse dijken, middeleeuwse en moderne polders, rietvelden, landgoederen, bossen, moeras en rivieren. Veertig afwisselende kilometers door IJsseldelta, Weerribben-Wieden en het Hoge Land van Vollenhove. Met de sfeervolle plaatsen Genemuiden, Hasselt, Zwartsluis en Vollenhove als tussenstop. Bewoners van dit gebied hechten van oudsher veel waarde aan religie en zingeving. Misschien omdat de landschappen uitnodigen tot nadenken over de vraagstukken van het leven. Aangewezen startpunten van het zijn Hasselt, Zwartsluis, Vollenhove en Genemuiden. Bij de toeristisch informatiepunten is de routekaart van het Christoffelpad te koop. Daar is ook de speciale stempelkaart van het pad verkrijgbaar.
Het Christoffelpad en het Jabikspaad vallen voor een deel samen tussen Sint Jansklooster en Hasselt. Hasselt - bij Zwolle - is het eindpunt van het Jabikspaad.

Camino der Lage Landen 1 juli aangekomen in Nederland

De Camino der Lage Landen is 3 februari van start gegaan, als een estafette. Vanuit Eijsden, Galder, en Sluis. In Galder waren twee deelnemers uit Sint-Jacobiparochie: Marty Slager en Janke Feenstra. Joost Bol – bestuurslid van het NL Genootschap van Sint Jacob en tot voor kort voorzitter hiervan – gaf het startsein in Galder. Hij noemde de plannen, die er zijn om vanuit Sint-Jacobiparochie door heel Nederland een bewijzerde pelgrimsroute naar het Zuiden te maken.
Voor de vier fietsetappes, die 18 juli van start zijn gegaan, hebben 140 fietser deelgenomen, waaronder zes Belgen, een Engelsman en een Duitser.
Het Fries Dagblad heeft in de weekendbijlage drie pagina’s besteed aan de Camino der Lage Landen, pelgrimeren en de projecten van Santiago aan het Wad.
Fries Dagblad 3-2 pag. 1.pdf
Fries Dagblad 3-2 pag. 2.pdf
Fries Dagblad 3-2 pag. 3.pdf

I''ll push you

Twee rolstoelers en drie lopers maakten afgelopen voorjaar een mini-pelgrimage in Fryslân. Het werd een tocht vol vriendschap, maar ook vol uitdagingen en bijgestelde verwachtingen.

Wiep koehoorn heeft er een blogspot over geschreven.
Het idee voor deze mini-pelgrimage is gebaseerd op het boek: I''ll push you''. Inmiddels in het Nederlands uitgegeven en er is gelijknamige film op Dvd verschenen. Justin en Patrick groeien samen op in Idaho, Amerika. Justin zit door een ziekte in een rolstol en wil de Camino de Santiago afleggen. De reactie van Patrick op dit idee: 'I'll push you'.
Foto: Duncan Wijting.

Refugio's in dertien Friese kerken

Gedeputeerde Michiel Schrier van de provincie Fryslan heeft 26 april de eerste paal met het refugio-icoon bij de kerk in Swichum in de grond geslagen. Met deze handeling is het project ''Refugio in Friese kerken'' officieel van start gegaan. 13 kerken doen mee.
Tien kerken van de Stichting Alde Fryske Tsjerken (SAFT) bieden in 2018 onderdak aan wandelaars en fietsers, die als pelgrim onderweg zijn. SAFT heeft er zelfs een Friese naam voor: ''tsjemping'', een samentrekking van tsjerke (kerk) en camping.
De kerken van SAFT zijn in Zurich, Peins, Blessum, Boksum, Jorwert, Britsum, Swichum, Foudgum, Sibrandahus en Terband. Het kerkje in Hiaure, is een aparte stichting is en doet ook mee. Bijzonder is dat de kerkenraden van de PKN Nicolaaskerk in Nijland en de PKN Piterkerk in Lippenhuizen besloten hebben mee te doen. Bijzonder; want het zijn ''levende'' gemeenten. De contactgegevens van de kerk in Lippenhuizen worden medio mei bekend. Zie het artikel in het kerkblad van de Protestantse Kerk van Nijland: Nijland RB 5-2018.pdf
Pelgrims in het bezit van een pelgrimspas van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob, een stempelkaart van het Jabikspaad of de Camino der Lage Landen kunnen er gebruik van maken. Donateurs van SAFT ook.
De kerken van Nijland, Jorwert, Boksum en Blessum liggen aan het Sint-Odulphuspad. Wandelaars van dit pad kunnen er overnachten op vertoon van hun stempelkaart.
De kerken hebben maximaal vier veldbedden en gasten moeten zelf een slaapzak meenemen.
Een van de ''huisregels'' is dat je 24 uur tevoren telefonisch de beschikbaarheid nagaat. Gasten zijn welkom tussen 17.00 en 10.000 uur. De kosten voor een overnachting bedragen 20,- Euro met ontbijt, 15,- Euro zonder ontbijt. Soms kun je met dorpsbewoners mee-eten. Tot oktober kun je terecht in de refugio's.
De verwachting is dat de overnachtingsmogelijkheden in de kerken ook in 2019 mogelijk zijn.
Algemene informatie: flyer Refugio in kerk 3.pdf
Bijna alle kerkjes met een refugio liggen aan, of in de buurt van het Jabikspaad of aan het nieuwe Claercamppad, dat medio 2018 klaar is. Aan het nieuwe Friese Elfstedenpad en het Odulphuspad liggen meerdere kerkjes. Een refugio in de kerk kan ook als uitvalsbasis dienen om de bijzondere omgeving van kerkjes, de terpen en kerkpaden in Fryslan te verkennen.
Contact- en adresgegevensvan de kerken:REFUGIO IN FRIESE KERKEN 17-7-2018.pdf
Kerken, die meer informatie willen over het refugioproject of zich willen aanmelden, kunnen contact opnemen met Hans de Jong

''Refugio Ultreia Feinsum'' van start

Zaterdag 17 maart heeft ds. Jaap Overeem de ''Refugio Ultreia Feinsum'' officieel geopend.
Wiep en Durkje Koehoorn, zelf ervaren pelgrims, wonen sinds vorig jaar in Feinsum; aan de oost route van het Jabikspaad. In hun nieuwbouwwoning is plaats voor drie pelgrims. Er kan een ontbijt aangeboden worden en eventueel een warme maaltijd. Pelgrims betalen een donativo, een vrije gift.
Al snel kwam de eerste reservering voor overnachting, ontbijt en lunchpakket binnen van drie dames uit Limburg en Duitsland, die het pelgrimspad van Zwolle tot aan Sint-Jacobiparochie liepen.
Info: ''Refugio Ultreia Feinsum''

Glazen voorportaal in de Groate Kerk

Een verbouwing maakt dat de monumentale kerkdeuren van De Groate Kerk geopend kunnen worden. Dan wordt een ''etalage'' zichtbaar en zijn attributen te zien, die met pelgrimeren te maken hebben. Daarmee wordt de aantrekkingskracht verhoogd van de kerk als bezoekerscentrum voor Santiago-pelgrimage in Noord-Nederland. In de kerk is boven het orgel een pelgrimsinformatiecentrum van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob gevestigd, een van de drie centra in Nederland. Het is het hele jaar elke 2e en 4e zaterdag van de maand geopend. Voor alle vragen over pelgrimeren, routes en ervaringen kun je er terecht. Ervaren pelgrims staan je te woord.

Nieuwe plaatsnaamborden

Wethouder van cultuur Jan Dijkstra van de gemeente Waadhoeke en Hans de Jong, voorzitter van Santiago aan het Wad hebben 24 januari onder het plaatsnaambord van Sint-Jacobiparochie het bord ''SANTIAGO AAN HET WAD'' geplaatst.
Zwarte Haan aan de voet van de Waddenzeedijk heet in 2018 ''Finisterre aan het Wad''

Pelgrimeren voor de jeugd, vervolg in 2019 ?

Voor kinderen van dertien christelijke basisscholen in Noordwest Fryslân zijn mini-pelgrimstochten te voet georganiseerd vanuit Sint-Jacobiparochie: het project ‘Pelgrimeren voor de Jeugd ’. Er is lesmateriaal aan de kinderen uitgereikt en een ''pelgrimsles'' gegeven voordat ze zelf op pad zijn gegaan. Ervaren pelgrims hebben groepjes van twee, drie kinderen begeleid. Kinderen van scholen uit Tzum, Harlingen, Dronrijp en Sint-Annaparochie zijn op pad gegaan; een steentje met een persoonlijke boodschap hebben ze bij ''Cruz de Ferro'' in Sint-Jacobiparochie achtergelaten. Ze hebben een kaars opgestoken en die aan een medeleerling overhandigd met het uitspreken van een wens. Dinsdag 26 juni hebben de laatste 30 leerlingen hun ''Camino'' afgelegd. In totaal hebben 212 scholieren meegedaan. Vrijwilligers van de Pelgrimshoeve in Vessem in Noord-Brabant nodigen reeds sinds 2007 de kinderen van de basisscholen uit om een pelgrimstocht te houden van hun school naar Vessem. Verwacht wordt dat de projecten in 2019 een vervolg krijgen.
Meer informatie op de site van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob