Logo Santiago aan het Wad

Stichting en initiatiefnemers

Stichting Santiago aan het Wad was verantwoordelijk voor coördinatie uitvoering van het project. De uitvoering van het project is gebeurd in samenwerking met partners en ondernemers (profit en non-profit) Lokale, provinciale en landelijke partners die het project hebben gedragen zijn:
 • Stichting Jabikspaad
 • Pelgrimsinformatiecentrum gevestigd in De Groate Kerk te Sint-Jacobiparochie
 • Stichting Kultureel Sintrum De Groate Kerk
 • Nederlands Genootschap van Sint Jacob (NGSJ)
 • Regio Fryslân van het NGSJ
 • Stichting Alde Fryske Tsjerken

Het project is uitgevoerd in samenwerking met:
 • Stichting Inspirerend NO Fryslân
 • Werkgroep Bestemming Noardwest
 • Jacob Jensma van café-restaurant De Zwarte Haan
 • Stichting Tsjerkepaad
 • Stichting Feel the Night
 • Stichting Keunstwurk
 • Stichting Sence of Place
 • Landschapsbeheer Fryslân
 • Provinciale en locale organisaties en ondernemers

''Legacy'' Santiago aan het Wad

De Stichting Santiago aan het Wad is gevraagd om de ''nalatenschap''/''legacy'' van de pelgrimsprojecten te bespreken. Organisaties die actief blijven om de pelgrimsroutes in Fryslan en het pelgrimeren in het algemeen op de kaart te zetten, bespreken anno 2020 de mogelijkheden om Santiago aan het Wad voort te zetten
We zijn van plan om de gemeente Waadhoeke en de provincie te vragen daar een rol in te willen spelen.

Stichting Santiago aan het Wad

Voorzitter: Hans de Jong
Protected email address
0515-569769
06-10448257

Penningmeester: Bas Brouwer
Protected email address
036-5499244

Secretaris: Gerko Last
Protected email address
06-36037641
p/a De Rijd 65 - 8939 AG Leeuwarden

Bankrekening: NL04 SNSB 0935 5348 22
Kamer van Koophandel-nummer: 65816854

Financiële verslagen van de stichting:
Jaarstukken 2019 (1) Stichting Santiago aan het Wad.pdf
Jaarstukken 2018 Stichting Santiago aan het Wad.pdf
Jaarstukken 2017 Stichting Santiago aan het Wad.pdf
Jaarstukken 2016 Stichting Santiago aan het Wad.pdf

Sponsororen

 • Waddenfonds
 • Stichting Alde Fryske Tsjerken
 • Stichting Bildtse Belangen
 • Stichting Kultureel Sintrum De Groate Kerk
 • Stichting Inspirerend NO Fryslan
 • Gemeente Het Bildt
 • Gemeente Franekeradeel
 • Mienskipsfuns; Provincie Fryslân;
 • Nederlands Genootschap van Sint Jacob
 • Stichting Pelgrimsvrienden van Sint Jacob