Logo Santiago aan het Wad

Stichting en initiatiefnemers

Stichting Santiago aan het Wad is verantwoordelijk voor coördinatie uitvoering van het project. De uitvoering van het project gebeurt in samenwerking met partners en ondernemers (profit en non-profit) Lokale, provinciale en landelijke partners die het project dragen zijn:
 • Stichting Jabikspaad
 • Pelgrimsinformatiecentrum gevestigd in De Groate Kerk te Sint-Jacobiparochie
 • Stichting Kultureel Sintrum De Groate Kerk
 • Nederlands Genootschap van Sint Jacob (NGSJ)
 • Regio Fryslân van het NGSJ
 • Stichting Alde Fryske Tsjerken

Het project is uitgevoerd in samenwerking met:
 • Stichting Inspirerend NO Fryslân
 • Werkgroep Bestemming Noardwest
 • Jacob Jensma van café-restaurant De Zwarte Haan
 • Stichting Tsjerkepaad
 • Stichting Feel the Night
 • Stichting Keunstwurk
 • Stichting Sence of Place
 • Landschapsbeheer Fryslân
 • Provinciale en locale organisaties en ondernemers

''Legacy'' pelgrimsprojecten na 2018

12 oktober is het bestuur van de Stichting Santiago aan het Wad en haar de werkgroep bijeen geweest om de ''nalatenschap'' / ''legacy'' van de pelgrimsprojecten te bespreken en die over te dragen aan de organisaties die actief blijven om de pelgrimsroutes in Fryslan en het pelgrimeren in het algemeen op de kaart te zetten.
We zijn van plan om de gemeente Waadhoeke en de provincie te vragen daar een rol in te willen spelen.

Stichting Santiago aan het Wad

Voorzitter: Hans de Jong
Protected email address
0515-569769
06-10448257

Penningmeester: Bas Brouwer
Protected email address
036-5499244

Secretaris: Gerko Last
Protected email address
06-36037641
p/a De Rijd 65 - 8939 AG Leeuwarden

Bankrekening: NL04 SNSB 0935 5348 22
Kamer van Koophandel-nummer: 65816854

Financiële verslagen van de stichting:
Jaarstukken stichting Santiago aan het Wad 2018.xls
Jaarstukken stichting Santiago aan het Wad 2017.xls
Jaarstukken stichting Santiago aan het Wad 2016.xls

Sponsororen

 • Waddenfonds
 • Stichting Alde Fryske Tsjerken
 • Stichting Bildtse Belangen
 • Stichting Kultureel Sintrum De Groate Kerk
 • Stichting Inspirerend NO Fryslan
 • Gemeente Het Bildt
 • Gemeente Franekeradeel
 • Mienskipsfuns; Provincie Fryslân;
 • Nederlands Genootschap van Sint Jacob
 • Stichting Pelgrimsvrienden van Sint Jacob