Logo Santiago aan het Wad

Stichting en partners

Stichting Santiago aan het Wad is verantwoordelijk geweest voor de uitvoering van haar projecten. Dat is gebeurd in samenwerking met lokale, provinciale en landelijke partners, die het project hebben gedragen:
• Stichting Jabikspaad Fryslân
• Sint Odulphuspad/Stichting Lytse Marren
• Bonifatius Kloosterpad
• Stichting Inspirerend Noord Oost Fryslân
• Stichting Kultureel Sintrum de Groate Kerk
• Stichting Zuid Oost Fryslân
• Claercamppad/Stichting Klooster Claercamp.
• Stichting Tsjerkepaad
• Fietswerkgroep Santiago aan het Wad
• Nederlands Genootschap van Sint Jacob (NGSJ), Utrecht
• NGSJ, afdeling Fryslân
• NGSJ, pelgrimsinformatiecentrum in de Groate Kerk
• Stichting Alde Fryske Tsjerken/Plaatselijke Commissies van de refugio’s
• Wandelnet
• Bonifatiuskapel Dokkum
• Vereniging TeVoet
• RoutAbel/routeontwikkelaar

''Legacy'' Santiago aan het Wad

De Stichting Santiago aan het Wad heeft met haar partners de ''nalatenschap''/''legacy'' van de uitgevoerde pelgrimsprojecten besproken. Dat heeft er toe geleid dat zich in 2020 drie nieuwe bestuurders hebben gemeld, die de Stichting willen voortzetten: Ben Rutten (Vereniging TeVoet), Ton Stierhout (museum Klooster Claercamp) en Peter Sauerman (Inspirerend NO-Fryslân, Museum Dokkum, Bonifatius Kloosterkapel).
Lag het accent tot nu toe op uitvoering van projecten; een vervolg zal meer gericht zijn op: samenwerking, uitwisseling van ervaringen, afstemming en promotie.

Stichting Santiago aan het Wad

Voorzitter: Hans de Jong
Protected email address
0515-569769
06-10448257

Penningmeester: vacant

Secretaris a.i.: Ben Rutten
p/a Frittemaleane 16 8604 XB Sneek

Kamer van Koophandel-nummer: 65816854

Financiële verslagen van de stichting:
Jaarstukken 2019 (1) Stichting Santiago aan het Wad.pdf
Jaarstukken 2018 Stichting Santiago aan het Wad.pdf
Jaarstukken 2017 Stichting Santiago aan het Wad.pdf
Jaarstukken 2016 Stichting Santiago aan het Wad.pdf

Sponsororen

  • Waddenfonds
  • Stichting Alde Fryske Tsjerken
  • Stichting Bildtse Belangen
  • Stichting Kultureel Sintrum De Groate Kerk
  • Stichting Inspirerend NO Fryslan
  • Gemeente Het Bildt
  • Gemeente Franekeradeel
  • Mienskipsfuns; Provincie Fryslân;
  • Nederlands Genootschap van Sint Jacob
  • Stichting Pelgrimsvrienden van Sint Jacob