Logo Santiago aan het Wad

WERKWIJZE VAN STICHTING SANTIAGO AAN HET WAD

Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa 2018 was voor de Stichting Jabikspaad Fryslân aanleiding om pelgrimeren onder de aandacht van een breed publiek te brengen. Dat heeft geleid tot de oprichting van de Stichting Santigo aan het Wad. Vele projecten van de stichting hebben iets kunnen toevoegen aan hetgeen de afgelopen 25 jaar door vele vrijwilligers is ontwikkeld. De stichting wil een verbindend en ondersteunend platform zijn voor projecten en organisaties. Santiago aan het Wad is daarnaast een digitaal platvorm waar informatie over pelgrimeren in Fryslân en wellicht in de toekomst in het gehele Nederlandse, Duitse en Deense Waddenkustgebied kan landen. Wij zijn nieuwsgierig naar jullie reacties, voorstellen en adviezen. Laat het weten.
Santiago aan het Wad ist auch eine digitale Plattform, auf der Informationen über Pilger in Fryslân und vielleicht in Zukunft auch im gesamten niederländischen, deutschen und dänischen Wattenküstengebiet abgerufen werden können. Wir sind gespannt auf Ihre Reaktionen, Vorschläge und Ratschläge. Lass es uns wissen.
Santiago aan het Wad er også en digital platform, hvor information om pilgrimme i Fryslân og måske i fremtiden i hele det hollandske, tyske og danske vadekystområde kan tilgås. Vi er nysgerrige på dine reaktioner, forslag og råd. Lad os vide.

Stichting en partners

Stichting Santiago aan het Wad is verantwoordelijk geweest voor de uitvoering van haar projecten. Dat is gebeurd in samenwerking met lokale, provinciale en landelijke partners, die het project hebben gedragen:
• Stichting Jabikspaad Fryslân
• Sint Odulphuspad/Stichting Lytse Marren
• Bonifatius Kloosterpad
• Stichting Inspirerend Noord Oost Fryslân
• Stichting Kultureel Sintrum de Groate Kerk
• Stichting Zuid Oost Fryslân
• Claercamppad/Stichting Klooster Claercamp.
• Stichting Tsjerkepaad
• Fietswerkgroep Santiago aan het Wad
• Nederlands Genootschap van Sint Jacob (NGSJ), Utrecht
• NGSJ, afdeling Fryslân
• NGSJ, pelgrimsinformatiecentrum in de Groate Kerk
• Stichting Alde Fryske Tsjerken/Plaatselijke Commissies van de refugio’s
• Wandelnet
• Bonifatiuskapel Dokkum
• Vereniging TeVoet
• RoutAbel/routeontwikkelaar

''Legacy'' Santiago aan het Wad

De Stichting Santiago aan het Wad heeft in 2021 een doorstart gemaakt. Nu alle projecten zijn uitgevoerd, ligt het accent op samenwerking, verbinding en uitbouw en promotie van bestaande en nieuwe projecten.
Bestuursleden zijn: Hans de Jong (voorzitter a.i.) Ben Rutten (Vereniging TeVoet), Ton Stierhout (museum Klooster Claercamp) en Peter Sauermann (Inspirerend NO-Fryslân, Museum Dokkum, Bonifatius Kloosterkapel). Lammert de Hoop - oud projectsecretaris van Santiago aan het Wad - is adviseur

Stichting Santiago aan het Wad

Kamer van Koophandel-nummer: 65816854
Eile Polle 16, 8771 SM Nijland

Voorzitter: Hans de Jong
Protected email address
06-10448257

Bestuurders:
Ben Rutten
Peter Sauermann
Ton Stierhout
Adviseur:
Lammert de Hoop

Financiële verslagen van de stichting

Jaarstukken 2020 Stichting Santiago aan het Wad.pdf
Jaarstukken 2019 (1) Stichting Santiago aan het Wad.pdf
Jaarstukken 2018 Stichting Santiago aan het Wad.pdf
Jaarstukken 2017 Stichting Santiago aan het Wad.pdf
Jaarstukken 2016 Stichting Santiago aan het Wad.pdf

Sponsororen

  • Waddenfonds
  • Stichting Alde Fryske Tsjerken
  • Stichting Bildtse Belangen
  • Stichting Kultureel Sintrum De Groate Kerk
  • Stichting Inspirerend NO Fryslan
  • Gemeente Het Bildt
  • Gemeente Franekeradeel
  • Mienskipsfuns; Provincie Fryslân;
  • Nederlands Genootschap van Sint Jacob
  • Stichting Pelgrimsvrienden van Sint Jacob