Logo Santiago aan het Wad

Stichting en partners

Stichting Santiago aan het Wad is verantwoordelijk geweest voor de uitvoering van haar projecten. Dat is gebeurd in samenwerking met lokale, provinciale en landelijke partners, die het project hebben gedragen:
• Stichting Jabikspaad Fryslân
• Sint Odulphuspad/Stichting Lytse Marren
• Bonifatius Kloosterpad
• Stichting Inspirerend Noord Oost Fryslân
• Stichting Kultureel Sintrum de Groate Kerk
• Stichting Zuid Oost Fryslân
• Claercamppad/Stichting Klooster Claercamp.
• Stichting Tsjerkepaad
• Fietswerkgroep Santiago aan het Wad
• Nederlands Genootschap van Sint Jacob (NGSJ), Utrecht
• NGSJ, afdeling Fryslân
• NGSJ, pelgrimsinformatiecentrum in de Groate Kerk
• Stichting Alde Fryske Tsjerken/Plaatselijke Commissies van de refugio’s
• Wandelnet
• Bonifatiuskapel Dokkum
• Vereniging TeVoet
• RoutAbel/routeontwikkelaar

''Legacy'' Santiago aan het Wad

De Stichting Santiago aan het Wad heeft in 2021 een doorstart gemaakt. Nu alle projecten zijn uitgevoerd, ligt het accent op samenwerking, verbinding en uitbouw en promotie van bestaande en nieuwe projecten.
Bestuursleden zijn: Hans de Jong (voorzitter a.i.) Ben Rutten (Vereniging TeVoet), Ton Stierhout (museum Klooster Claercamp) en Peter Sauermann (Inspirerend NO-Fryslân, Museum Dokkum, Bonifatius Kloosterkapel). Lammert de Hoop - oud projectsecretaris van Santiago aan het Wad - is adviseur

Stichting Santiago aan het Wad

Kamer van Koophandel-nummer: 65816854
Eile Polle 16, 8771 SM Nijland

Voorzitter: Hans de Jong
Protected email address
06-10448257

Bestuurders:
Ben Rutten
Peter Sauermann
Ton Stierhout
Adviseur:
Lammert de Hoop

Financiële verslagen van de stichting:
Jaarstukken 2020 Stichting Santiago aan het Wad.pdf
Jaarstukken 2019 (1) Stichting Santiago aan het Wad.pdf
Jaarstukken 2018 Stichting Santiago aan het Wad.pdf
Jaarstukken 2017 Stichting Santiago aan het Wad.pdf
Jaarstukken 2016 Stichting Santiago aan het Wad.pdf

Sponsororen

  • Waddenfonds
  • Stichting Alde Fryske Tsjerken
  • Stichting Bildtse Belangen
  • Stichting Kultureel Sintrum De Groate Kerk
  • Stichting Inspirerend NO Fryslan
  • Gemeente Het Bildt
  • Gemeente Franekeradeel
  • Mienskipsfuns; Provincie Fryslân;
  • Nederlands Genootschap van Sint Jacob
  • Stichting Pelgrimsvrienden van Sint Jacob