Logo Santiago aan het Wad

Claercamppad, nieuwe route

De nieuwe route is ontwikkeld door vrijwilligers, Stichting Santiago aan het Wad en routeontwikkelaar AbelLife. Het pad loopt van Zoutkamp - via Dokkum - naar Sint-Jacobiparochie en is gebaseerd op historische kloosterverhalen. Het pad loopt langs de Bonifatiuskapel in Dokkum en een aantal kerkjes van de Stichting Alde Fryske Tsjerken, zoals de kerk op de terp Hegebeintum. Vanuit Dokkum zijn drie dagroutes ontwikkeld. Onderweg kunnen pelgrims overnachten in een drietal kerkjes aan de routes: Foudgum, Sybrandahus en Hiaure.
Informatie over de route is te vinden op de site van:
1. Museum Klooster Claercamp
2. Inspirerend Noord Oost Friesland
Naar alle nieuwsberichten