Logo Santiago aan het Wad

Overnachten in 13 Friese kerken

Gedeputeerde Michiel Schrier van de provincie Fryslan heeft in 2018 de eerste paal met het refugio-icoon bij de kerk in Swichum in de grond geslagen. Met deze handeling is het project ''Refugio in Friese kerken'' officieel van start gegaan. 13 kerken doen mee.
Tien kerken van de Stichting Alde Fryske Tsjerken (SAFT) bieden onderdak aan wandelaars en fietsers, die als pelgrim onderweg zijn. SAFT heeft er zelfs een Friese naam voor: ''tsjemping'', een samentrekking van tsjerke (kerk) en camping.
De kerken van SAFT zijn in Zurich, Peins, Blessum, Boksum, Jorwert, Britsum, Swichum, Foudgum, Sibrandahus en Terband. Het kerkje in Hiaure, is een aparte stichting is en doet ook mee. Bijzonder is dat de kerkenraden van de PKN Nicolaaskerk in Nijland en de PKN Piterkerk in Lippenhuizen besloten hebben mee te doen. Bijzonder; want het zijn ''levende'' gemeenten.
Pelgrims in het bezit van een pelgrimspas van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob, een stempelkaart van het Jabikspaad kunnen er gebruik van maken. Donateurs van SAFT ook.
De kerken van Nijland, Jorwert, Boksum en Blessum liggen aan het Sint-Odulphuspad. Wandelaars van dit pad kunnen er overnachten op vertoon van hun routegids/stempelkaart.
De kerken hebben maximaal vier veldbedden en gasten moeten zelf een slaapzak meenemen.
Een van de ''huisregels'' is dat je 24 uur tevoren telefonisch de beschikbaarheid nagaat. Gasten zijn welkom tussen 17.00 en 10.000 uur. De kosten voor een overnachting bedragen 20,- Euro met ontbijt, 15,- Euro zonder ontbijt. Soms kun je met dorpsbewoners mee-eten. Van april tot oktober kun je terecht in de refugio's.
Overnachten in de kerken is ook in 2019 mogelijk.
Algemene informatie: flyer Refugio in kerk 3.pdf
Bijna alle kerkjes met een refugio liggen aan, of in de buurt van het Jabikspaad of aan het nieuwe Claercamppad.
Verder is er een nieuw pad; Bonifatius Kloosterpad, dat grofweg van Wolvega richting Dokkum loopt.
Aan het nieuwe Friese Elfstedenpad en het Odulphuspad liggen meerdere kerkjes. Een refugio in de kerk kan ook als uitvalsbasis dienen om de bijzondere omgeving van kerkjes, de terpen en kerkpaden in Fryslan te verkennen.
Contact- en adresgegevensvan de kerken:
REFUGIO 2019 IN FRIESE KERKEN ADRES- ROUTEGEGEVENS.pdf
Informatie over de huisregels:
refugio in kerk 2019 huisregels.pdf
Kerken, die meer informatie willen over het refugioproject of zich willen aanmelden, kunnen contact opnemen met Hans de Jong
Naar alle nieuwsberichten