Logo Santiago aan het Wad

Refugio's in 19 Friese kerken. Overnachtingsmogelijkheden voor pelgrims

Gedeputeerde Michiel Schrier van de provincie Fryslân heeft in 2018 de eerste paal met het refugio-icoon bij het kerkje van Swichum in de grond geslagen. Met deze handeling is het project ''Refugio in Friese kerken'' officieel van start gegaan. De 19 kerken ontvangen weer gasten per 1 april. De refugio in Sint-Jacobiparochie in 2021 van start gegaan. In dat jaar hebben 50 gasten in de kerk overnacht. Dat is geen verrassing, de kerk is immers het startpunt van het Jabikspaad.
De meeste kerken zijn eigendom van de Stichting Alde Fryske Tsjerken (SAFT); Blessum, Boksum, Britsum, Buitenpost, Foudgum, Jorwert, Jubbega-Schurega, Oostrum, Peins, Rottevalle, Sint-Jacobiparochie, Swichum, Sybrandahûs, Terband, Wânswert en Surch/Zurich. Het kerkje in Hiaure, is een aparte stichting is en doet ook mee. Bijzonder is dat de kerkenraden van de PKN Nicolaaskerk in Nijland en de PKN Piterkerk in Lippenhuizen besloten hebben mee te doen. Bijzonder; want het zijn ''levende'' gemeenten.
Als je het Streekpad Noardlike Fryske Wâlden of het Friese Woudenpad loopt, dan kun je in de refugio van Rottevalle overnachten op vertoon van je routegids van Wandelnet. Rottevalle ligt aan beide routes.
Kerken, die meer informatie willen over het refugioproject en er over denken zich aan te melden, kunnen contact opnemen met Hans de Jong
Naar alle nieuwsberichten