Logo Santiago aan het Wad

Klooster Claercamppad, nieuwe gids in 2022

Wandel- en fietsroutes door de Friese Waddendelta.
In deze delta ontmoeten water en land elkaar. Het kustgebied is door de golven en getijdenwerking in duizenden jaren gekneed uit zand, klei en veen. Op de kwelderruggen vestigden zich de eerste Friezen en legden zij de basis voor hun rijk dat zich uitstrekte van Noord-Frankrijk tot Denemarken.
Het Klooster Claerkamppad brengt deze bijzondere landstreek, natuur en geschiedenis tot leven.
De route loopt van Lauwersoog over Zoutkamp naar de pelgrimsstad Dokkum, over Sint-Jacobiparochie, Franeker, de Hanzestad Bolsward met een lus over Makkum en Harlingen naar het eindpunt Sint-Jacobiparochie. De eeuwenoude cultuurgeschiedenis van terpen, deltawerken, middeleeuwse kerken, kloosters en steden vertellen een bijzonder verhaal. De route kent dertien wandeletappes, drie fietsroutes, drie rondwandelingen, twee stadswandelingen, in Harlingen en Franeker. Uniek is dat een 19,7 kilometer lange wadlooptocht van Holwerd naar Ameland wordt beschreven.
De route voert langs 14 refugio's in kerken, eenvoudige slaapplekken waar pelgrims kunnen overnachten.
Route-ontwikkelaar Fokko Bosker heeft het pad ontwikkeld, het routeboek is te bestellen bij: Uitgeverij Noordboek.
Naar alle nieuwsberichten