Logo Santiago aan het Wad

Klooster Bloemkamp, belevingspunt bij Hartwerd

Ruim 400 jaar nadat het doek viel voor klooster Bloemkamp staat er sinds juli 2023 een monument bij het Hartwerder Aldekleaster. Het monument - Belevingspunt Bloemkamp - geeft een visuele en ruimtelijke indruk van het vroegere kloostercomplex op de historische locatie en vertelt het verhaal over klooster Bloemkamp (1191-1580). Het indrukwekkende kloostercomplex Bloemkamp en stond bekend als het 'sierlijkste en voortreffelijkste klooster' van Friesland. Het stond vlakbij het dorp Hartwerd in het open en weidse landschap. Hartwerd ligt op 5 km van Bolsward.
Het monument is door Fryske Akademy-historicus Hans Mol onthuld en ingewijd door de laatste abt van het klooster: Thomas van Groningen. De rol van Thomas werd gespeeld door Titus Hettinga. De vorig jaar heilig verklaarde Titus Brandsma was zijn oudoom. Het monument is een initiatief van de ‘Stifting Monumint Aldekleaster’. Info: Belevingspunt Klooster Bloemkamp
Er lopen verschillende wandelroutes langs het monument. Bijvoorbeeld het Sint-Olduphuspad en het Klooster Claercamppad. De Titus Brandsma wandeling vanuit Bolsward loopt langs het belevingspunt en een mini-museum. Het mini-museum is ondergebracht in een tuinhuisje. Je bekijkt er aardewerk wat gevonden is in de grond bij de oude klooster locatie en een maquette waarop je kunt zien hoe groot het kloostercomplex was.

Naar alle nieuwsberichten